Webbpanel

Webbpanelen frågar, svenska folket svarar!

I en webbpanel ställs frågor till personer som på förhand tackat ja till att delta i undersökningar. Personerna får en länk som skickas ut med e-post till undersökningen som de kan besvara via dator, läsplatta eller mobiltelefon.  

 Läs mer om webbpanel nedan.

Webbpanel - snabba svar från svenska folket

Vi har tillgång till webbpaneler i flera olika länder. Undersökningar via webbpanel går förhållandevis snabbt och till en lägre kostnad än traditionella urvalsundersökningar. Under loppet av några timmar kan man få in en stor mängd svar och resultaten finns redan tillgängliga i datorn och man kan ta fram tabeller och diagram på det som är relevant. Är det riktigt bråttom kan man få en rapport inom någon vecka. 

En stor fördel med utskick via webbpanel är att man kan ha med bilder, ljud eller filmer i undersökningen. En annan stor fördel med undersökningar via webben är att man har stora möjligheter att styra respondenten till olika följdfrågor beroende på vad de svarar på en fråga. Respondenten kan således ledas vidare till relevanta frågor och behöver inte belastas med icke-relevanta frågor som automatiskt blir överhoppade. 

 

Kommunpanelen. En grupp människor med några i fokus genom ett förstoringsglas.

Vid undersökningar via webbpanel kan man även ha olika språk på enkäten. Ofta inleds enkäten med att respondenten kan välja språk, vanligast är att man har svenska och engelska, men beroende på målgrupp kan man även ha andra språk.

Vill du veta mer om vår webbpanel kan du läsa mer på www.panelist.se, eller här

Vill ni också få snabba svar på era frågor?

Slå gärna en signal för en förutsättningslös diskussion hur vi bäst kan hjälpa er. Det går även bra att fylla i kontaktformuläret på kontaktsidan så återkommer vi så snart som möjligt. 

Rulla till toppen