Kundundersökning

Du ställer frågorna, kunderna svarar!

Vet ni vad era kunder tycker om ert företag, era produkter eller tjänster? Vad har ni för NKI-värde och NPS? Hur många ambassadörer har ni som talar gott om er?

 

Kundundersökning

Vet ni vad era kunder tycker och tänker om ert företag, era produkter eller tjänster? Vi tar reda på vad det är som gör era kunder nöjda, samt vad det är som påverkar nöjdheten mest. Nöjd-Kund-Index, NKI, och Net Promoter Score, NPS, är vanliga nyckeltal vi tar fram när vi gör en kundunderundersökning. 

NKI tas fram genom att ställa tre frågor:

1. Hur nöjd är du med verksamheten i sin helhet?

2. Hur väl uppfyller verksamheten dina förväntningar?

3. Tänk dig en helt perfekt verksamhet. Hur nära ett sådant ideal är denna verksamhet?

Bild på kunder som interagerar i nätverk

Drivkraftsanalys - prioriteringsmatris

För att ta fram de saker som ska prioriteras kan vi göra en drivkraftsanalys som identifierar vad som har störst inverkan på hur nöjda eller missnöjda kunderna är. 

En drivkraftsanalys talar om vad som påverkar helhetsbetyget, och var en förbättring ger störst effekt. Kort sagt: vad ska ni fokusera på för att få nöjdare kunder. 

Utifrån drivkraftsanalyserna tar vi fram en prioriteringsmatris där det framgår vad som ska prioriteras.

 

Vill ni också få nöjdare kunder?

Slå gärna en signal för en förutsättningslös diskussion hur vi bäst kan hjälpa er. Det går även bra att fylla i kontaktformuläret på kontaktsidan så återkommer vi så snart som möjligt. 

Rulla till toppen