FAQ - har du några frågor om undersökningar?

Bild på genomskinlig platta mot moln som visar FAQ - frågor Vem, vad, var, hur, när, varför. Frågor om kvantitativa eller kvalitativa undersökningar

Nedan ser du svar på de vanligaste frågorna vi brukar få avseende olika undersökningar. 

Hittar du inte svar på din fråga kan du kontakta oss via vårt kontaktformulär.

Många svar kan du även hitta under tjänster där vi beskriver olika undersökningstyper vi genomför, eller under Metoder för insamling av data som finns här

Syftet med en marknadsundersökning är att samla in och analysera information om exempelvis en produkt, tjänst eller en marknad, inklusive kunders preferenser, beteenden och konkurrenternas aktiviteter, för att kunna fatta bra affärsbeslut.

En marknadsundersökning ger insikter om kunder, konkurrenter och marknadstrender, vilket hjälper er att anpassa era produkter, förbättra er marknadsföring och öka konkurrenskraften.

Hur ofta man bör genomföra en marknadsundersökning beror på branschen och företagets behov, men regelbundna uppdateringar är viktiga för att hålla sig informerad om förändringar i marknaden. Vanligt är att man genomför en större undersökning en gång per år och att man följer upp av med kortare pulsmätningar löpande under året. 

Nej, det är alltid frivilligt att vara med i en undersökning. Dock är vi väldigt tacksamma om du har möjlighet att skicka in dina svar då alla svar är viktiga för att resultaten ska få så hög tillförlitlighet som möjligt. 

Alla svar är anonyma. Resultaten sammanställs i tabeller och diagram och ingen kan se vad en enskild person svarat. 

Stoswe är ett undersökningsföretag som genomför undersökningar på uppdrag av flera olika aktörer, både privata och offentliga. Ofta framkommer det i en undersökning vem som är uppdragsgivaren. Gör det inte det i en undersökning ni fått kan ni kontakta oss via vårt kontaktformulär.

Alla undersökningar är unika, så det är svårt att ge ett generellt svar. En undersöknings längd kan variera mellan 1 minut till 3o minuter.  Vanligt är att en undersökning tar mellan 4-8 minuter att besvara. Vid kvalitativa intervjuer (djupintervjuer) kan undersökningen ta ännu längre tid.

En kvantitativ undersökning använder statistik och mätbar data för bredare insikter, medan en kvalitativ undersökning fokuserar på djupare förståelse för det man undersöker. 

Rulla till toppen