Medarbetarundersökning

Du ställer frågorna, medarbetarna svarar!

Hur nöjda är era medarbetare? Kan de rekommendera andra att börja arbeta på företaget? Vad är det som driver medarbetarna? En medarbetarundersökning kan ge värdefull information.

Medarbetarundersökning

Nöjda och engagerade medarbetare är viktiga grundpelare för en välmående organisation. En väl genomförd medarbetarundersökning kan hjälpa er att förbättra arbetsmiljön, skapa nöjdare och mer engagerade medarbetare. 

Ofta tar vi fram ett NMI, Nöjd-Medarbetar-Index, vilket man kan följa över tid om man upprepar undersökningen. 

Bild på nöjda och glada människor, medarbetare
Bild på prioriteringsmatris, åtgärdsmatris

Drivkraftsanalys - prioriteringsmatris

För att ta fram de saker som ska prioriteras kan vi göra en drivkraftsanalys som identifierar vad som har störst inverkan på hur nöjda eller missnöjda medarbetarna är. 

En drivkraftsanalys talar om vad som påverkar helhetsbetyget, och var en förbättring ger störst effekt. Kort sagt: vad ska ni fokusera på för att få nöjdare medarbetare. 

Utifrån drivkraftsanalyserna tar vi fram en prioriteringsmatris där det framgår vad som ska prioriteras.

 

Vill ni också få nöjdare medarbetare?

Slå gärna en signal för en förutsättningslös diskussion hur vi bäst kan hjälpa er. Det går även bra att fylla i kontaktformuläret på kontaktsidan så återkommer vi så snart som möjligt. 

Rulla till toppen