Drivkraftsanalys

Vad ska prioriteras för att få nöjdare kunder?

En drivkraftsanalys är vanligt vid kundundersökningar och medlemsundersökningar. Analysen talar om vad man ska fokusera på för att få högre nöjdhet bland kunder eller medlemmar.

Drivkraftsanalys - prioriteringsmatris

För att ta fram de saker som ska prioriteras kan vi göra en drivkraftsanalys som identifierar vad som har störst inverkan på hur nöjda eller missnöjda kunderna är. 

En drivkraftsanalys talar om vad som påverkar helhetsbetyget, och var en förbättring ger störst effekt. Kort sagt: vad ska ni fokusera på för att få nöjdare kunder. 

Utifrån drivkraftsanalyserna tar vi fram en prioriteringsmatris där det framgår vad som ska prioriteras.

Drivkraftsanalys - prioriteringslista

Utifrån prioriteringsmatrisen görs en prioriteringslista som visar i vilken ordning förbättringsåtgärder bör prioriteras. Exempel på en sådan lista kan vara:

ÅTGÄRDA SNARAST –  VIKTIGT MEN LÅG UPPFYLLELSE JUST NU

  •     Varumärke 
KEEP UP THE GOOD WORK – BIBEHÅLL DEN HÖGA NIVÅN
  •     Kompetens 
  •     Information 

HYGIENVARIABLER SOM EJ FÅR FÖRSÄMRAS – MINIMIKRAV FRÅN KUNDEN

  •     Bemötande
  •     Medlemsförmåner 
AVVAKTA – TREVLIGT OM DET FÖRBÄTTRAS MEN EJ SÅ VIKTIGT
  • Tillgänglighet

Vill ni också få nöjdare kunder?

Slå gärna en signal för en förutsättningslös diskussion hur vi bäst kan hjälpa er. Det går även bra att fylla i kontaktformuläret på kontaktsidan så återkommer vi så snart som möjligt. 

Rulla till toppen