Kommunpanelen

Kommunen frågar, företagen svarar!

Många kommuner vill öka dialogen och samverkan med företagarna i kommunen. Kommunpanelen möjliggör detta.

Läs mer om Kommunpanelen nedan eller besök Kommunpanelens hemsida här.

Kommunpanelen

Panelen består av företag som är verksamma i er kommun. Företagen väljs ut slumpmässigt. Datainsamling sker via e-postutskick till de företag som är med i panelen. 

Fördelar med kommunpanelen

Ökad dialog

Många kommuner vill öka dialogen och samverkan med företagarna i kommunen. Kommunpanelen möjliggör detta. 

Förbättrat företagsklimat

Ökad dialog bidrar till ett bättre företagsklimat då företagarna märker att ni hörsammar dem. Ett förbättrat företagsklimat gör att kommunen klättrar på SKR:s Insiktsmätning och i Svenskt Näringslivs ranking om det lokala företagsklimatet. Nöjdare företagare attraherar fler företagsetableringar och nyföretagande.

Snabbt och enkelt

Kommunpanelen kan snabbt och enkelt ge er en bild av vad företagare verksamma i kommunen tycker och tänker i olika frågor. 

Komplement till näringslivsråd

Många kommuner har ett näringslivsråd som består av några tjänstemän från kommunen, några politiker samt några företag. Kommunpanelen ger svar från många fler företag och kan ses som komplement till näringslivsråd när man vill följa upp något som näringslivsrådet har kommit fram till eller undrar över så att kommunen får underlag från fler företag än endast några få. 

Kommunpanelen. En grupp människor med några i fokus genom ett förstoringsglas.

Exempel på områden att undersöka via kommunpanelen:

 • Företagsklimat
 • Tillgänglighet
 • Information
 • Bemötande
 • Kompetens
 • Effektivitet
 • Nöjdhet
 • Trygghetsmätningar
 • Etableringar
 • Kompetensbehov
 • Kollektivtrafik
 • Nya detaljplaner
 • Upphandling
Kommunpanelen lämpar sig även väl till att använda då man vill ordna praktikplatser eller sommarjobb till skolungdomar, bjuda in till näringslivsfrukostar, möten med olika tema etc.

Vill ni också få snabba svar från företagare i er kommun?

Slå gärna en signal för en förutsättningslös diskussion hur vi bäst kan hjälpa er. Det går även bra att fylla i kontaktformuläret på kontaktsidan så återkommer vi så snart som möjligt. 

Rulla till toppen