Omnibusundersökning

Vi frågar, svenska folket svarar!

Ingen undersökning är den andra lik. Vi anpassar alltid våra undersökningar utifrån era speciella behov och de frågor ni har. 

Vi använder oss av både kvantitativa och kvalitativa datainsamlingsmetoder, eller en kombination av dessa. Läs mer om omnibusundersökningar nedan.

Omnibusundersökning

En omnibusundersökning innebär att flera olika uppdragsgivare är med och deltar i en och samma undersökning och därmed är det fler som delar på kostnaden.

  • Omnibusundersökningen genomförs via webbpanel.
  • Ca 1000 intervjuer på ett riksrepresentativt urval av allmänheten i Sverige i åldern 18-85 år.
  • Bakgrundsvariablerna är ålder, kön, civilstånd, utbildning, sysselsättning, inkomst och hemvist.
  • Resultatet levereras efter cirka en vecka i en Powerpointrapport med diagram och tabeller nedbrutet på de olika bakgrundsvariablerna.

Grundutförande omfattar upp till 3 frågor, utöver bakgrundsvariablerna.

Förutom dina egna frågor har vi med demografiska frågor så att du får nedbrytningar i olika bakgrundsvariabler.

En omnibusundersökning lämpar sig bra när du har några få frågor du vill ställa till ett riksrepresentativt urval av Sveriges befolkning.

Omnibusundersökningen genomförs med e-postutskick eller SMS-utskick webbpanel.

Vill ni också genomföra en omnibusundersökning?

Slå gärna en signal för en förutsättningslös diskussion hur vi bäst kan hjälpa er. Det går även bra att fylla i kontaktformuläret på kontaktsidan så återkommer vi så snart som möjligt. 

Rulla till toppen