Medlemsundersökning

Du ställer frågorna, medlemmarna svarar!

Vi tar reda på vad era medlemmar tycker om sitt medlemskap. Hur nöjda de är och vad de eventuellt har för förslag på förbättringar. Hur stor andel ambassadörer har ni som pratar gott om er?

Medlemsundersökning

Vad tycker era medlemmar om sitt medlemskap i er organisation/förening? Hur nöjda är de? Vad fick dem att bli medlemmar? Vad har de för förslag på förbättringar? 

Vi tar reda på vad det är som gör era kunder nöjda, samt vad det är som påverkar nöjdheten mest. Nöjd-Medlems-Index, NMI, och Net Promoter Score, NPS, är vanliga nyckeltal vi tar fram när vi gör en medlemsundersökning. 

NMI tas fram genom att ställa tre frågor:

1. Hur nöjd är du med verksamheten i sin helhet?

2. Hur väl uppfyller verksamheten dina förväntningar?

3. Tänk dig en helt perfekt verksamhet. Hur nära ett sådant ideal är denna verksamhet?

Bild på människor som är medlemmar/kunder

Drivkraftsanalys - prioriteringsmatris

För att ta fram de saker som ska prioriteras kan vi göra en drivkraftsanalys som identifierar vad som har störst inverkan på hur nöjda eller missnöjda medlemmarna är. 

En drivkraftsanalys talar om vad som påverkar helhetsbetyget, och var en förbättring ger störst effekt. Kort sagt: vad ska ni fokusera på för att få nöjdare medlemmar. 

Utifrån drivkraftsanalyserna tar vi fram en prioriteringsmatris där det framgår vad som ska prioriteras.

 

Vill ni också få nöjdare medlemmar?

Slå gärna en signal för en förutsättningslös diskussion hur vi bäst kan hjälpa er. Det går även bra att fylla i kontaktformuläret på kontaktsidan så återkommer vi så snart som möjligt. 

Rulla till toppen