Djupintervjuer

Intervjuaren ställer frågorna, respondenten svarar!

Vid en djupintervju får man en djupare förståelse hur personen resonerar kring ett ämne eller en problemställning. Intervjun genomförs med en person åt gången. 

Djupintervjuer - intervjuer face-to-face

Djupintervjuer ger en djupare förståelse för svaren samt att man kan ställa följdfrågor. Ofta genomför man djupintervjuer om ämnet är känsligt eller komplicerat. 

Djupintervjuer genomförs med en person åt gången, antingen face-to-face, via digitalt möte eller via telefon. Intervjun genomförs i en situation där respondenten känner sig bekväm och det blir mer som ett samtal mellan intervjuaren och den som intervjuas, respondenten. 

Djupintervjuer är lämpligt om man har ett färre antal personer som ska intervjuas. Vill man ha djupare förståelse för svaren och vill genomföra intervjuer med fler personer kan man genomföra en eller flera fokusgrupper

Beroende på syftet med djupintervjuerna kan man vid rekrytering av deltagare till dessa använda sig av exempelvis direktkontakt, annonsering eller via en webbpanel såsom Panelist.

Djupintervjuer. Bild på två personer i en djupintervju.

Vill ni också få djupare förståelse kring hur era kunder resonerar?

Slå gärna en signal för en förutsättningslös diskussion hur vi bäst kan hjälpa er. Det går även bra att fylla i kontaktformuläret på kontaktsidan så återkommer vi så snart som möjligt. 

Rulla till toppen