Marknadsundersökning

Du ställer frågorna, marknaden svarar!

Vad tycker er målgrupp om era nya produkter som ni ska lansera? Ska ni etablera er på en ny marknad? En marknadsundersökning kan ge er en bättre bild av ert företag och era kunder. 

Marknadsundersökning

Ska ni etablera er på en ny marknad? Har ni nya produkter som ni ska lansera och vill ta reda på om det finns intresse för dessa på en viss marknad? Inom vilka målgrupper är efterfrågan för våra produkter störst? Med hjälp av en marknadsundersökning kan ni få en bättre bild av ert företag, era produkter och era kunder. 

 

Bild på marknadsundersökning - från idé-planering-strategi-succé

5 tips att tänka på vid genomförande av en undersökning

Att genomföra en marknadsundersökning kräver noggrannhet och planering. Nedan saker är viktiga att tänka på när man genomför en marknadsundersökning:

1 . Definiera syfte och mål 

Vilket eller vilka mål vill du uppnå med undersökningen? Är målet att förstå kundbehov, utvärdera konkurrenter eller en ny produkt? Har man tydliga mål hjälper det att rikta undersökningen och att utforma relevanta frågor. 

2. Använd välformulerade och objektiva frågor

Det är viktigt att formulera klara, tydliga och objektiva frågor för att undvika missförstånd eller snedvridning av resultaten. Det är även viktigt att undvika frågor som är ledande, vilka kan påverka respondenternas svar. 

3. Välj rätt metod och urval

Anpassa undersökningsmetoden utifrån din målgrupp. Webbenkäter, telefonintervjuer, postala enkäter, personliga intervjuer eller fokusgrupper är olik metoder som passar olika situationer. För att få tillförlitliga och relevanta resultat är det viktigt att urvalet representerar målgruppen.

4. Informera målgruppen

Informera respondenten om syftet med undersökningen och hur deras svar kommer att användas. Nämn även att deras svar är anonyma och slås ihop med andras svar. Det går inte att urskilja vad enskilda respondenter svarat. Efter genomförd undersökning kan man dela ett övergripande och sammanfattande resultat, samt eventuellt även vilka åtgärder som ni tänker genomföra baserat på svaren från undersökningen. Detta bygger förtroende och kan öka svarsfrekvensen och därmed tilliten till framtida undersökningar.

5. Analyser och slutsatser

Efter avslutad datainsamling är det viktigt att noggrant analysera resultaten och dra relevanta slutsatser utifrån syftet med undersökningen. Försök identifiera mönster, trender och eventuella områden som kräver djupare förståelse. Dessa följs med fördel upp med kompletterande djupintervjuer eller fokusgrupper. Använd insikterna för att fatta relevanta beslut och forma strategier. 

 

Vill ni också få reda på vad målgruppen tycker om era produkter och tjänster?

Slå gärna en signal för en förutsättningslös diskussion hur vi bäst kan hjälpa er. Det går även bra att fylla i kontaktformuläret på kontaktsidan så återkommer vi så snart som möjligt. 

Rulla till toppen